Tietosuoja & käyttöehdot

Verkkosivustomme osoite on: https://sykeseurakunta.fi.

Käyttämällä kotisivujamme hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen ehdot ja evästeiden käytön.

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Kilpailuiden yhteydessä keräämme tarvittavat yhteystiedot, joita ovat yleensä nimi ja sähköpostiosoite, joskus myös puhelinnumero. Sosiaalisen median kilpailuihin osallistutaan profiilin kautta. Kysymme voittajan yhteystiedot yksityisviestillä, muiden tietoja emme kerää talteen.

Rekisteröidyn suostumuksella lähetettävää viestintää varten keräämme sähköpostiosoitteen.

Tämän lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten Google Analytics -palvelulla. Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja ovat esim. käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Voimme käsitellä kerättyjä tietoja pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

  • Palvelujen toteuttaminen
  • Toiminnan kehittäminen
  • Markkinointi
  • Viestintä
  • Tapahtumailmoittautumiset
  • Mielipidekyselyt
  • Analysointi ja tilastointi
  • Muut vastaavanlaiset käyttötarkoitukset
  • Mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Tiedot säilytämme verkkosivustomme WordPress-hallintapaneelissa.

5. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu Sykeseurakunnan työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Sykeseurakunta pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Kolmannen osapuolen järjestämissä kilpailuissa luovutamme voittajien tiedot kilpailun järjestäjälle. Muissa tapauksissa emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset salasanat sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytic -palvelun tilastointia varten.

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkastaa, poistaa, oikaista, rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä. Lisäksi käyttäjällä on pyynnöstä oikeus siirtää ja peruuttaa suostumus käsittelyyn sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

YHTEYSTIEDOT
Sykeseurakunta
Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere